9 sep. 2020

Psalmer från Psaltaren varje onsdag och söndag: Psalm 65


JUBEL OCH SÅNG

Bibelläsning: Psalm 65
"Allt är jubel och sång." (Ps 65:14 Bibel 2000)

Ibland kan allt vara "jubel och sång" som i denna psalm. Psalmförfattaren tar ett steg tillbaka och betraktar Herren i stillhet och tacksamhet.

Han tackar Herren för:
-Bönhörelse (vers 3 och 6)
-Förlåtelse (vers 4)
-Herrens mäktiga gärningar (vers 6)
-Att Herren är en tillflykt (vers 6)
-Skapelsens skönhet (vers 10-14)

Vi får låna psalmistens ord i vår tacksägelse och så får vi lägga till våra egna tacksägelseämnen...

 - Mannakorn att tugga på under dagen:
Skriv din egen lista av aktuella tacksägelseämnen och använd dem i din tillbedjan i dag.

Inga kommentarer: