8 sep. 2020

Bibelord i Coronatider 116

Var mig nådig, Gud, var mig nådig!
Ty till dig flyr min själ, under dina vingars skugga
tar jag min tillflykt
till dess att faran är över.
Jag ropar till Gud, den Högste,
till Gud, som gör allt för mig. 
(Ps 57:2-3)

Inga kommentarer: