15 sep. 2020

UTMANINGEN 15 sep - 2 Sam 10

MISSFÖRSTÅDD - 2 Sam 10

Bibelläsning: Andra Samuelsboken 10
Läs bibeltexten här


"Då sade David: "Jag vill visa godhet mot Hanun, Nahashs son, eftersom hans far visade mig godhet" (2 Sam 10:2 FB)

David hade blivit väl behandlad av Nahash och sände därför ett sändebud för att visa godhet till Nahas son Hanun. Gesten misstolkades och folket trodde att Davids sändebud var där för att spionera på Hanun och hans rike. Det hela ledde till att att Hanun startade krig mot David.


Vi kan uppleva liknande situationer i vår tid. Man förväntar sig inte att någon vill göra det som är rätt eller gott utan att själv få ut fördelar av det. En god eller rätt handling kan missförstås och tolkas till något helt annat än den var avsedd att vara.


Ingen väntar sig att man ska göra det som är rätt eller gott bara för att det är rätt eller gott. Men vi måste bara fortsätta att göra det som är rätt eller gott, även om ingen förstår våra handlingar. Gud ser våra motiv.


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Finns det någon jag kan visa godhet idag? 
________________
Innehåll:
David skickar sändebud till Hanun, kungen i Ammon. Sändebuden skändas och då Ammoniterna förstår att de har de dragit på sig Davids hat, samlar de ihop sina härar och drar ut i krig mot Israel. 
Davids härförare, Joab, besegrar Ammoniterna som också fått hjälp av Arameerna.
Arameerna anfaller sedan på nytt Israel och blir besegrade igen.

Kommentar:
Davids män kom med gott uppsåt till Hanun. Men istället förnedrades sändebuden genom att man klippte av halva skägget på dem och genom att skära av deras kläder i höjd med sätet (vers 4). Bland israeliterna var skägget ett tecken på manlig mognad. Avrakat skägg kunde också vara ett tecken på stor sorg (Jes 15:2; Jer 48:37).

Då Hanun förstod att han missbedömt situationen och att David skulle komma emot honom med sin här, samlade han en stor här. Här ser vi ännu ett exempel på hur man köper in legosoldater då man ska ut i krig (jämför kommentaren till 2 Sam 8). Hanun samlade krigare från flera håll sammanlagt 34.000 man (vers 6).

David sände Joab som besegrade den anfallande armén. Därefter anföll arameerna Israel och David besegrade dem. De omkringliggande folken slöt då fred med Israel och gav sig under dem (vers 19).

Till eftertanke:Davids vänliga tanke misstolkades.
Vi kan uppleva liknande situationer i vår tid. Man förväntar sig inte att någon vill göra det som är rätt eller gott utan att själv få ut fördelar av det. En god eller rätt handling kan missförstås och tolkas till något helt annat än den var avsedd att vara. 

Moder Teresa har skrivit följande som är väl värt att tänka vidare på:
-> Människor är ofta oresonliga, illojala och egoistiska - förlåt dem ändå. 

-> Om du är generös kommer du kanske att anklagas för själviska motiv - var generös ändå. 
-> Om du är framgångsrik kommer du att vinna falska vänner och sanna fiender -var framgångsrik ändå.
-> Om du är ärlig och uppriktig kommer människor kanske att utnyttja dig - var ärlig och uppriktig ändå.
-> Det du tillbringat år med att bygga upp, kan någon annan rasera över en natt - bygg ändå.
-> Om du finner frid och lycka, kommer kanske någon att bli avundsjuk - var lycklig ändå.
-> Det goda du gör idag, kommer kanske att vara glömt imorgon - gör gott ändå.
-> Ge världen det bästa du har, och det kanske inte räcker - ge det bästa du har ändå. 

För i slutändan är det här en sak mellan dig och Gud - Det var faktiskt aldrig en sak mellan dig och dem. 

Inga kommentarer: