13 sep. 2020

UTMANINGEN 13 sep - 2 Sam 8


     KAMP OCH SEGER - 2 Sam 8

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
Läs bibeltexten här


"Och David regerade nu över hela Israel och skipade lag och rätt åt hela sitt folk"  (2 Sam 8:15 FB)

Det hade varit en lång väg sedan Samuel smorde David till kung. David hade varit på flykt för sitt liv ända fram till han så småningom kunde bli kung över hela Israel. Men problemen och motgångarna slutade inte där. De omkringliggande folken gick till angrepp mot Israel och David fick utkämpa många strider där han fick sluta som segrare.

Ditt liv kanske inte har varit lika dramatiskt, men vi har alla en kamp att utkämpa. Men vår kamp är inte en kamp mot människor, utan en kamp mot ondskans andemakter i himlarymderna (Ef 6:12). Vi har en kamp att utkämpa mot synden i våra liv och mot syndens konsekvenser.

Genom allt satte David sin tillit till Gud och genom alla svårigheterna han gått igenom kunde han nu se tillbaka och se Guds trofasthet genom allt.

Gud vill vara trofast även mot dig. Vill du vara trofast mot Gud?

    "Kämpa trons goda kamp, sök vinna det eviga livet, som du har kallats till och för vars skull du har avlagt den rätta bekännelsen inför många vittnen."  (1 Tim 6:12) 


 - Mannakorn att tugga på under dagen: Vill jag vara trofast mot Gud?
________________
Innehåll:

Davids krig och hans förvaltning.
Två gånger återkommer orden: "Herren gav honom seger var han drog fram"


Kommentar:
David vann många segrar i kriget mot de omkringliggande folken. Det var vanligt att de besegrade folket blev underordnade och fick betala skatt till segraren (vers 2 och 6). 

Allt byte som David tog i striderna blev helgat åt Herren (vers 6 och 14). David behöll inget för sig själv. Det var Herren som gav seger, och därför var det naturligt att Herren skulle få bytet.

Det var också vanligt på den tiden att kungarna hyrde legosoldater för att få en starkare armé. Eftersom David hade ett antal lydriken som betalade skatt till honom fick han också ekonomiska resurser att hyra krigsfolk. De fanns i en speciell avdelning under en befälhavare (vers 18). Där nämns kereteerna och peleteerna. Kereteerna kom från Kreta och peleteerna var troligen filisteer. Det är från detta bibelord vi fått uttrycket "Kreti och Pleti", som syftar på att de kunde anställa "vem som helst". 

Till eftertanke:David var noga med att ge all ära till Gud i allt han gjorde.
- Är vi lika villiga att se till Guds bästa i allt och inte till oss själv.

Jesus lär oss be i FaderVår och där handlar det om:
- att ditt namn ska bli helgat (och inte mitt)

- att hans rike ska tillkomma (och inte mitt)
- att hans vilja ska ske (och inte min)

Gud hade lovat att vara trofast mot David och David var också trofast mot Gud.
- Hur är det med min trofasthet mot Gud? Kan Gud lita på mig?

Inga kommentarer: