12 sep. 2020

UTMANINGEN 12 sep - 2 Sam 7

GUDS LÖFTEN HÅLLER 

Bibelläsning: Andra Samuelsboken 7
Läs bibeltexten här


"Ditt hus och ditt kungadöme skall bestå inför mig till evig tid, ja, din tron skall vara befäst för evig tid."  (2 Sam 7:16)

Gud gav ett löfte till David om att Davids hus skall bestå till evig tid. Många hundra år senare föddes Jesus "av Davids hus", och flera tusen år senare består "Davids hus" genom alla Kristi efterföljare.


Också idag blir hans tron befäst genom alla som tillber och lovsjunger Jesus med sång och med sina liv.


David tar emot löftet från Gud och bekräftar att han tror att Guds ord är sanning: "Och nu, Herre, HERRE, du är Gud, och dina ord är sanning, och du har lovat din tjänare detta goda. Må det nu behaga dig att välsigna din tjänares hus, så att det blir kvar för evigt inför dig. Ty du Herre, HERRE, har talat, och genom din välsignelse skall din tjänares hus bli välsignat för evigt" (vers 28-29)
.

Guds ord är sanning och Guds löften håller. 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Guds löften håller.
________________
Innehåll:
- Vers 1-16
David vill bygga ett hus åt Herren, men Herren säger att en av hans söner ska bygga ett hus åt Herren efter Davids död.
Guds löften till David.
- Vers 17-29
Davids tacksägelse till Gud.


Kommentar:

Löftet till David talar om "ett hus" i dubbel bemärkelse. Dels talar det om det stora Templet som senare byggdes av Davids son Salomo, dels talar det om släkt och kungadöme. Många senare anspelningar på Davids hus talar om detta släktskap. Vi läser i julevangeliet att Josef vid skattskrivningen reste till Davids stad, eftersom han kom från "Davids hus och släkt" (Luk 2:4).

Löftet till David om en avkomling får en dubbel uppfyllelse. Dels genom hans son Salomo och dels genom Jesus: "Han ska bygga ett hus åt mitt namn, och jag ska befästa han kungadöme för evigt" (vers 13).

Löftet till David har stor likhet med löftet till Abraham:
- Ett stort namn (1 Mos 12:2 -- 2 Sam 7:9)
- Ett land (1 Mos 12:7 -- 2 Sam 7:10)
- Avkomling (1 Mos 12:2 -- 2 Sam 7:11-13)
- Förbund (1 Mos 17:7 -- 2 Sam 7:24)

- Välsignelse (1 Mos 12:2 -- 2 Sam 7:29)

Till eftertanke:
Då David i tro tar emot Guds löften, konstaterar han att "dina ord är sanning" (vers 28). Davids förhållande till Gud var grundat på Davids tro på Guds ord.
Under många år var det normalt att man såg på Bibeln som Guds ord. I våra dagar finns det många, även kyrkosamfund, som inte längre betraktar Bibeln som Guds ord, utan snarare att Bibeln innehåller Guds Ord.
- På vilka sätt kan vi idag uppleva detta friare förhållande till Bibeln som Guds Ord?
- Vad får det för konsekvenser för vårt kristna liv om vi inte längre tror att Bibeln är Guds ord?

Inga kommentarer: