16 sep. 2020

Kristendomens sanningsanspråk


- Stefan Swärd i Världen idag"

Den kristna kyrkan befinner sig i en värld där man konkurrerar med många ideologier, religioner och livsåskådningar. Hur ska man kunna hävda att Jesus är svaret och Jesus är sanningen i en värld där det finns många profeter och läror med sanningsanspråk? Vår tid är ganska spretig när det gäller sanningsanspråken.

En filosofisk strömning i tiden brukar kallas för postmodernismen. Den har påverkat vissa delar av det västerländska samhället, bland annat teologin. Den bidrar till att förstärka relativiseringen av sanningen. Absoluta sanningsanspråk ska ifrågasättas, och olika ståndpunkter uttrycker framför allt olika perspektiv och intressen – det är postmodernismens tes.
Den kristna kyrkan kritiseras när den uttrycker absoluta sanningsanspråk och tydliga lärosatser.

Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: