8 maj 2020

Bibelord i Corona-tider 29

Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens,
kärlekens och självbehärskningens ande.  2 Tim 1:7

Inga kommentarer: