14 sep. 2020

UTMANINGEN 14 sep - 2 Sam 9

HAN LYFTE MIG UPP - 2 Sam 9

Bibelläsning: Andra Samuelsboken 9
Läs bibeltexten här


"Själv bodde Mefiboshet i Jerusalem, ty han åt alltid vid kungens bord. Han var halt på båda fötterna."  (2 Sam 9:13 FB)

David hade kommit till makten och regerade i Jerusalem. Den förre kungen Saul hade gjort allt han kunde för att döda David. Nu var Saul död. Det normala för en kung på den tiden hade varit att utrota alla Sauls släktingar för att ingen skulle kunna komma och göra anspråk på tronen. Men så gjorde inte David.

David undersökte om det fanns någon ättling till Saul kvar i livet. Det visade sig då att att det fanns en sonson till Saul vid namn Mefiboshet. Han var handikappad och kunde inte gå ordentligt. David kallade till sig Mefiboshet, gav honom Sauls alla jordagods och inbjöd honom att äta vid kungens bord resten av livet.


David tjänar på många sätt som en förebild till Jesus. Jesus frågar efter oss och söker oss medan vi ännu är syndare och förtjänar att dö. Jesus lyfter oss upp och välsignar oss med sina gåvor och inbjuder oss att dela gemenskap med sig själv varje dag hela livet.


- Mannakorn att tugga på under dagen: Välkommen in i gemenskapen med Jesus idag! 
_______________
Innehåll:
David efterforskar om det finns någon kvarlevande från Sauls släkt.
Han finner Mefiboset och upphöjer honom att äta vid kungens bord så länge han lever.

Kommentar:

David är en förebild på Jesus på många sätt. Han glömmer inte sina löften och han står fast vid sidan löften under alla omständigheter. Långt innan Mefiboshet var född hade David gett ett löfte till sin vän Jonatan (1 Sam 20:14-17).

Många år senare, då David hade befäst sin ställning som kung Israel frågar han "Finns det någon kvar av Sauls hus som jag kan visa godhet mot för Jonatans skull?" (vers 1).

Då man funnit Mefiboshet och fört honom till David fick han all mark som tillhört hans farfar Saul (vers 7). Dessutom fick Mefiboshet äta vid kungens bord så länge han levde, tillsammans med kungens sönder (vers 10).

Att äta vid kungens bord var det största tecknet på ära och gemenskap. I de sista verserna av Andra kungaboken kan vi läsa om Jojakin som blir befriad från fängelset: "Han fick lägga av sin fångdräkt och ständigt äta vid kungens bord så länge han levde  Ett fast underhåll fick han från kungen, dag för dag, så länge han levde". (2 Kung 25:29-30).

I Bibeln sista bok ges ett löfte om måltidsgemenskap till den som hör Jesu röst och öppnar dörren för honom: "Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig" (Upp 3:20).

Till eftertanke: 
Du är välkommen till gemenskap med Jesus. Du får lägga av din fångdräkt som håller dig tillbaka. Du får ett underhåll för varje dag i gemenskapen med Gud. För varje dag. Så länge du lever.
- Det kan vara värt att tänka på: Herren vill välsigna dig med sin närvaro idag och alla kommande dagar.

Inga kommentarer: