11 sep. 2020

UTMANINGEN 11 sep - 2 Sam 6

DAVID DANSAR - 2 Sam 6

Bibelläsning: Andra Samuelsboken 6
Läs bibeltexten här

"Själv dansade David med all kraft inför HERRENS ansikte, och David var iklädd en linne-efod. Så hämtade David och hela Israel HERRENS ark dit upp under jubel och basuners ljud." (2 Sam 6:14-15 FB)

David blev så berörd av Guds verk att han inte kunde behärska sig. Han dansade av glädje inför Herren (vers 5). Men alla tyckte inte att det var bra. Davids hustru, Mikal, föraktade honom för att han uppförde sig på detta vis (vers 16+20).

Samma sak hände på den första pingstdagen. Lärjungarna blev så berörda av Gudsnärvaron att de förlorade fattningen. De som såg på, och som inte var berörda av Guds kraft, förstod inte vad som hände, utan trodde att lärjungarna var berusade (Apg 2).

Jag läste för en tid sedan ett citat: "De som dansade betraktades som dårar av dem som inte hörde musiken." Det var tydligen några som på avstånd såg hur människorna dansade utan att de själva kunde höra musiken.

Kristna reagerar på en verklighet som inte uppfattas av dem som inte står i kontakt med Gud. Det är inte konstigt om kristna ibland blir betraktade som dårar av dem som "inte hör musiken".

Men fortsätt att låta dig beröras och hänföras av Gud. Du får fortsätta att utstråla gudomlig glädje även om andra inte tycker du har skäl att vara glad. Du får fortsätta att sprida kärleken från Gud även om andra inte förstår dig.

- Mannakorn att tugga på under dagen: Lyssna på musiken från himlen och låt dig beröras.
______________
Innehåll:
David hämtar arken. Ussa dör då han sträcker ut sin hand och griper tag i Guds ark. Då blir David rädd och vågar inte föra in arken i Jerusalem. Han placerar arken hos Obed-Edom. Men då David ser hur Obed-Edom blir välsignad av att ha arken hos sig, för David upp arken till Jerusalem med musik, dans och sång.


Kommentar:

Det kan synas underligt att Ussa blir straffad bara för att han rörde arken då oxarna snavade (vers 6-7). David blev upprörd över att Gud handlade så (vers 8). Men transporten av arken var ett brott mot Herrens lag och det var ytterst David som var ansvarig för transporten.


Arken var Guds närvaro bland sitt folk. Under ökenvandringen var arken placerad i det allra heligaste i Tabernaklet. Människorna kunde inte ens se arken. Det var bara översteprästen som en gång om året fick gå in i det allra heligaste. Det var strängt förbjudet för någon att röra vid arken. Inte ens under transport fick någon röra vid arken. Arken skulle bäras av prästerna genom att stänger fördes in i ringar på arkens sida. 


David tyckte säkert att det var mer praktiskt att transportera arken på vagn. Filisteerna hade transporterat arken på det sättet (1 Sam 6:7-8). Men hela transporten var ett hån mot Gud själv. Det var som att behandla Gud som en säck potatis. Bara lägga upp den på en kärra och köra iväg, trots att Gud hade givit noggranna instruktioner om hur arken skulle behandlas.


Till eftertanke:
David bröt mot Guds instruktioner och tyckte att han hade ett bättre sätt att transportera arken än det som Herren föreskrivet.
- Vi kanske också idag väljer att handla på ett annat "bättre" sätt än det Herren förordnar i sitt ord, Bibeln? Kan du finna några sådan exempel?


David får kritik för att han hejdlöst visar sin glädje över Herrens närvaro i Davids stad. Mikal föraktade honom för att han inte uppträdde med en konungs värdighet.
- Vad tror du skulle ha hänt om lärjungarna på pingstdagen hade valt att uppträda värdigt i stället för att ge sig hän åt Andens utgjutande ibland dem?

Inga kommentarer: