9 sep. 2020

UTMANINGEN 9 sep - 2 Sam 4

TAPPA INTE MODET

Bibelläsning: Andra Samuelsboken 4
Läs bibeltexten här

"Då Sauls son hörde att Abner var död i Hebron, förlorade han allt sitt mod, och hela Israel var skräckslaget."  (2 Sam 4:1 FB)

Sauls son, Ish-Boshet, var kung i Israel och var den som stod i vägen för att David skulle bli kung i hela Israel. Då Ish-Boshet fick höra att hans härförare Abner hade dödats, förlorade han allt sitt mod.


Modlösheten dränerar på handlingskraft och för Ish-Boshet dröjde det inte länge förrän han blev dödad av sina egna (vers 7).


Då vi drabbas av modlöshet förlorar vi vår energi och kraft. Modlöshet har sin utgångspunkt i bristande tillit till Gud. I Bibeln möter vi många uppmaningar att inte tappa modet. Jesus säger till oss: "Känn ingen oro och tappa inte modet" (Joh 14:27).


Vi kan möta många människor som lever med ett tappat mod. Besvikna på att allt blev som det blev och utan initiativkraft att göra något åt sin situation. Gud vill att vi ska sätta vår lit till honom. Då vi vågar lämna modlösheten bakom oss fylls vi av tro och energi att gå framåt, fulla av tillit till vad Gud kan göra i vår situation. 

- Mannakorn att tugga på under dagen: "Känn ingen oro och tappa inte modet" 
_________________
Innehåll:
Sauls son Ish-Boshet dödas av två av sina egna män. De två männen rapporterade detta till David och trodde det skulle bli ett glädjebud till David.
Men David ansåg att de hade dräpt en oskyldig man medan han sov och David lät avrätta de två männen.

Kommentar:
Då Ish-Boshets härförare Abner blev dödad förlorade Ish-Boshet allt sitt mod. Ish-Boshet var inte som David som satte sin lit till Gud. Ish-Boshet satte sin lit till en människa, och när den människan inte längre fanns, försvann allt mod från Ish-Boshet.

Då Saul, Jonatan, och flera av Jonatans bröder dödades i kriget mot filisteerna var det en av Jonatans söner som kom undan. Hans namn var Mefiboshet. Han var fem år då hans far Jonatan dödades. Mefiboshets sköterska tog honom och flydde, men i flykten föll han och blev halt och förlamad i fötterna (vers 4-5).

Många år senare frågade David om det inte fanns någon kvar i Sauls hus som han kunde visa godhet mot och till slut hittade man Mefiboshet. David tog till sig Mefiboshet som om han varit hans egen son (2 Sam 9). 

Till eftertanke:
Fruktan kan verka förlamande på en människa. Speciellt då allt som man satt sin lit till försvinner. Men tron på Gud kan övervinna fruktan. Läs igenom följande två bibelställen från Nya Testamentet och tänk efter hur de har passat in i ditt liv:
"Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre, och inte heller för mig som är hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangeliet genom Guds kraft". (2 Tim 1:7-8)

"Gud har själv sagt: Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi frimodigt säga: Herren är min hjälpare, jag ska inte vara rädd. Vad kan en människa göra mig?" (Heb 13:5-6)

Inga kommentarer: