2 sep. 2020

Psalmer från Psaltaren varje onsdag och söndag: Psalm 63


TÖRST


Bibelläsning: Psalm 63
"Gud, du är min Gud, tidigt om morgonen söker jag dig. Min själ törstar efter dig, min kropp längtar efter dig i ett torrt land som försmäktar utan vatten." (Ps 63:2 FB)

Törst och längtan är det som driver oss till Gud. Men frågan är om vi ens hinner med att bli törstiga idag. Hunger och törst är i de flesta västerländska länder något vi aldrig upplever. Vi äter och dricker oftast mycket mer än vi behöver. Men törsten väcks i "ett torrt land som försmäktar utan vatten."

Är det så att den materiella övergödningen även färgar av sig på vår andliga längtan? Vi fyller våra liv med så mycket aktiviteter att vi aldrig hinner uppfatta tomheten som finns inom oss.

Förutsättningen för att ta emot från Herren är att vi har törst:
"Om någon törstar, så kom till mig och drick!" (Joh 7:37)
"Och den som törstar må komma..." (Upp 22:17)

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Herre, väck upp törsten efter dig igen!

Inga kommentarer: