3 sep. 2020

UTMANINGEN 3 sep - 1 Sam 28

DOLDA SYNDER 

Bibelläsning: Första Samuelsboken 28
Läs bibeltexten här


"Och Saul gjorde sig oigenkännlig och tog på sig andra kläder och gav sig i väg med två av sina män. De kom till kvinnan om natten. "Spå åt mig genom anden", sade han, "och mana upp åt mig den jag säger dig."  (1 Sam 28:8 FB)

Saul visste mycket väl att det var fel att gå till en andebesvärjerska. Det var en synd som Gud förbjudit och Saul hade själv drivit ut andebesvärjare och spåmän ur landet (vers 3).


Nu hade Saul kommit i en svår situation och tyckte att han själv behövde hjälp av en andebesvärjare. Det han förbjudit andra att använda och drivit ut av landet var han nu själv beredd att använda.


Saul visste mycket väl att Gud såg vad han gjorde, men han ville framstå i god dager inför människorna. Han kanske tänkte att synden inte är så stor om ingen vet om den. Så klädde han ut sig till oigenkännlighet då han skulle ut och begå synden.


Vi kan säkert känna igen oss i Saul. Det kan finnas saker i våra liv som vi absolut inte skulle vilja att någon annan visste om. Hemliga synder som vi lever med och som vi fruktar att någon annan skulle veta om.


Utåt sett, i offentligheten, var Saul emot andebesvärjare och spåmän, men i det dolda, då han trodde att ingen skulle få reda på det, då kunde han tillåta sig att använda dem. Detta var en del av Sauls liv som ledde till att han blev förkastad och oanvändbar som Kung.


- Mannakorn att tugga på under dagen: Guds tjänare kan inte tillåta sig att bära omkring på dolda synder. 
_____________________
Innehåll:
- Filisteerna drar sig samman för att strida mot Israel. Kung Akish förutsätter att David ska strida på filisteernas sida och David bekräftar det.
- Saul ber Gud om ett svar, men då Gud är tyst ger han sig iväg till en andebesvärjerska för att mana fram Samuel.
- Samuel talar om för Saul att han utsett en ny kung i Israel, David.

Kommentar:
Då filisteerna samlade sina krigshärar för att strida mot Israel, krävde Akish att David skulle strida på hans sida. Detta gick David med på (vers 1-2). Akish visste att Saul gjorde allt han kunde för att döda  David och räknade med att de hade en gemensam fiende i israeliterna. Om David hade vägrat vara med i filisteernas här hade han kanske blivit dödad.

Vad vi inte vet är hur David skulle ha handlat om han verkligen hade kommit i krig med israeliterna. David var ju utsedd av Gud att bli kung i Israel. Skulle han kunna döda sitt eget folk? Skulle han vara tvungen att döda Jonatan, som flera gånger hade räddat hans liv? Nu uppstod aldrig den situationen, som vi kommer att se framöver. Gud hade en annan plan.

Då Saul såg filisteernas här greps han av stor fruktan (vers 5). I normala fall skulle Saul ha frågat Samuel, men Samuel var nu död. Saul kunde inte heller fråga någon andebesvärjare eller spåman. Han hade själv drivit ut dem ur landet (vers 3). Då frågade Saul Gud, men Gud svarade inte. Varken genom drömmar, genom profeter eller genom urim. Men vad gör man då Gud är tyst?
Betyder det att man får göra som man vill?

Saul lyckades finna en andebesvärjare som fanns kvar i En-Dor. Han klädde ut sig för att inte bli igenkänd och gick till henne och tvingade henne att mana fram Samuel från de döda. Samuel svarade det han tidigare hade sagt: På grund av Sauls synd hade Gud ryckt riket ur Sauls han och gett det till David (vers 17). Då Saul hörde det fylldes han av skräck och föll raklång till golvet (vers 20).

Till eftertanke:
Då Saul skulle begå en handling som han visste var synd försökte han dölja vem han var genom att klä ut sig.

- Tänker du på samma sätt som Saul? Om ingen vet om det är synden inte lika farlig?

Jesus säger att till och med en tanke som bara finns i mitt huvud kan vara synd (Matt 5:27-28)
- Vad tänker du om det?

Då gud är tyst. Hur gör vi då?
- Betyder det att vi får göra som vi vill?
- Betyder det att vi borde redan veta om svaret? (Saul visste vad han hade gjort och vad Gud hade sagt)
- Betyder det att vi ska vara stilla och vänta?

Inga kommentarer: