4 sep. 2020

UTMANINGEN 4 sep - 1 Sam 29

GUD HAR EN LÖSNING - 1 Sam 29

Bibelläsning: Första Samuelsboken 29
Läs bibeltexten här


"Filisteerna samlade nu alla sina härar i Afek, medan israeliterna hade slagit läger vid källan i Jisreel. Filisteernas furstar tågade fram med avdelningar på hundra och tusen man, och David och hans män tågade fram sist tillsammans med Akish."  (1 Sam 29:1-2 FB)

David började med att besegra filisteerna genom att döda Goliat. Och nu befinner sig David i filisteernas här på väg att anfalla israeliterna (vers 1-2). Hur kunde det bli så fel?


David hade varit på flykt från Saul under lång tid. Saul hade gång på gång försökt döda David. Till slut flydde David till filisteerna och enda skälet att David blev mottagen där var att han framställde sig själv som en fiende till israeliterna och att han var lojal mot filisteerna. Filisteerna var till en början skeptiska till att ha David hos sig, men blev efterhand övertygade om att de kunde lita på David.


Så kom stunden då filisteerna skulle dra ut mot israeliterna. David måste visa sin lojalitet mot filisteerna genom att gå med i striden mot Saul och israeliterna.
Om David inte visade sig lojal mot filisteerna kunde han omedelbart bli dödad.


Det verkar vara en helt omöjlig situation som David hamnat i.
-Han kan inte gå i krig mot sitt eget folk. Han hade flera gånger haft möjligheten att döda Saul, men ville inte skada Guds smorde.
-Han kan inte låta bli att gå i krig tillsammans med filisteerna, för då skulle han bli dödad.


En helt omöjlig situation - men Gud hade en lösning! Han ser till att flera av filisteernas furstar vägrar gå till strid tillsammans med David. Det hela slutar med att David inte får vara med i striden mot sina egna, utan får återvända hem (vers 11).


Då allt ser hopplöst ut - kan Gud finna en lösning! 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Gud har en lösning!
_________________
Innehåll:
Filisteerna ställer upp till strid mot israeliterna. Trots att Akish garanterar Davids lojalitet kräver filisteernas hövdingar att David skickas hem.
David reser hem och striden kan börja...

Kommentar:
David hade bott hos filisteerna över ett år och hela tiden varit trogen mot kung Akish. Akish hade fullt förtroende för David, men furstarna krävde att Akish skulle skicka hem honom. De fruktade att David skulle byta sida under striden mot israeliterna.


Akish bedyrar sitt förtroende för David, men ber honom återvända hem och inte delta i striden. David protesterar och frågar vad han har gjort för fel (vers 8). Davids protester kan vara svåra att förstå. Att han blev hemskickad från striden var ju den perfekta lösningen på hans situation. Varför protesterade David då han blev hemskickad från striden?
- Ville han verkligen hämnas allt ont Saul hade gjort mot honom?
- Protesterade han för att framstå som ännu mer trovärdig inför Akish?
- Eller hade han tänkt byta sida under striden och gå över på israeliternas sida?
Vi får inte reda på vad David hade tänkt att göra, men det var tydligt att Guds plan var att hålla David borta från striden mot sitt eget folk.

Till eftertanke:
Tänk igenom ditt eget liv. Har du befunnit dig i svåra situationer som plötsligt får en lösning som du inte själv har tänkt ut?
David fick här uppleva detta. Det är inte otroligt att Gud vill göra det igen. I ditt och mitt liv. Gud har en lösning!

Inga kommentarer: