1 jan. 2021

UTMANINGEN 1 jan - 2 Krön 24


 LÅT VARNA ER

Bibelläsning: Andra Krönikeboken 24
Läs bibeltexten här

"Och profeter blev sända till dem för att få dem att vända om till HERREN, och dessa varnade dem, men de lyssnade inte till dem." (2 Krön 24:19 FB)

 Joash regering började väl (vers 2). Men då Joash rådgivare Jojada dog vände sig folket bort från Gud (vers 18).

Gud sände då profeter till folket för att varna dem, men de lyssnade inte till profeterna. Vad säger profeterna om vår tid?
- Står det rätt till i Sverige idag?
- Står det rätt till i din församling/kår idag?
- Står det rätt till i ditt liv idag?


Jag har naturligtvis inte det fullständiga svaret på dessa frågor, men jag tror att det är riktigt att säga: "Allt står inte rätt till".


Det är inte alltid så populärt att vara profet. Jesus fortsatte profettraditionen och varnade folket och uppmanade dem att vända om för att en dag skulle det vara försent, och att många kommer att mötas vid den stängda dörren av orden "Jag känner er inte" (Matt 25:12).


Profeterna talar också in i vår tid. Kommer det att stå samma sak över vårt liv som det gör i 2 Krön 24: "De lyssnade inte".


"Den som har öron må höra vad Anden säger" (Upp 3:22).


- Mannakorn att tugga på under dagen: Vad kan jag göra i bön, ord och handling för tillståndet i Sverige, för tillståndet i min församling/kår,
  för tillståndet i mitt eget liv? 

________________________

Innehåll:
Joash blir kung i Juda och han gör det som är rätt i Herren ögon.

Men då prästen Jojada dör överger folket Herren och tjänar aserorna och avgudarna.

Jojadas son Sakarja profeterar mot tillståndet i landet och blir stenad.

Joash blir själv besegrad och dödad.

Kommentar:
Joash regerade i fyrtio år mellan 835 och 796 f.Kr. Han var en välmenande men svag kung. Så länge Jojada levde gjorde han det som var rätt i Herrens ögon (vers 2). Då Jojada dog fick han ett officielt erkännande för sin stora insats för landet: Han begravdes bland kungarna i Jerusalem (vers 16). Men då Jojada var död kom Juda furstar till Joash och övertalade honom att överge Herrens hus och tjäna asherapålarna och avgudarna (vers 17-18).

Jojadas son Sakarja profeterade över utvecklingen i landet och på Joash befallning blev han stenad, trots att det var Jojada som räddade hans liv då han var nyfödd och såg till att han blev kung i sjuårsåldern (kap. 23).

Arameerna fick utföra Guds straffdom över Joash. En liten arameisk här besegrade en mycket stor israelisk här (vers 24).

Joash blev senare dödad av sina tjänare då han låg svårt sjuk. Man begravde honom inte bland kungagravarna. Hans son Amasja blev kung efter honom.

Till eftertanke:
Lyssna till det profetiska ordet i din situation idag. Vad kan jag göra i ord, bön och handling:
- För tillståndet mitt land?
- För tillståndet i min församling?
- För tillståndet i min familj?
- För tillståndet i mitt eget liv?


Inga kommentarer: