3 jan. 2021

UTMANINGEN 3 jan - 2 Krön 26

 "SÅ LÄNGE HAN SÖKTE HERREN..."

Bibelläsning: Andra Krönikeboken 26
Läs bibeltexten här

"Han rådfrågade Gud så länge Sakarja levde, han som lärde honom förstå Guds syner. Så länge han sökte HERREN, lät Gud det gå väl för honom." (2 Krön 26:5 FB)

Ussia blev kung i Juda. Det började bra (vers 4), och slutade illa (vers 16). "Så länge han sökte HERREN, lät Gud det gå väl för honom" (vers 5).
Det vilade en speciell välsignelse över hans liv så länge han sökte Herren. Det finns ett samband mellan välgång och att söka Herren. Miljontals människor har upplevt det. Från att ha levt ett liv i mörker och missbruk, har de mött Herren och fått ett helt annat liv.

Många hundra år efter att dessa ord uttalades om Ussia, säger Jesus detsamma: "Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också" (Matt 6:33).


Gud har inte förändrats. Idag tvåtusen år senare säger Han detsamma till dig: "Sök först Guds rike..."

- Mannakorn att tugga på under dagen: Sök först Guds rike.

______________

Innehåll:
Ussia blir kung och regerar i 52 år.

Så länge han sökte Herren gick det bra. Han stärkte Juda och befäste städerna.
Men så blev han övermodig och gick in i templet och utförde sysslor som bara prästerna fick lov att utföra. Ussia drabbades då av spetälska och fick bo resten av sitt liv i ett eget hus på grund av sin sjukdom.

Kommentar:
Ussia efterträdde sin far Amasja och regerade mellan 792-740 f.Kr. Han byggde upp staden Elot, nuvarande Eilat, längst i söder vid Akabaviken.

Ussia utökade landets gränser och flera länder betalade skatt till Juda. Han stärkte befästningarna i Jerusalem, byggde torn och lät tillverka krigsmaskiner som han placerade i tornen. De kunde både skjuta iväg pilar och slunga stora stenar (vers 15).

Men Ussia drabbades av högmod över sin stora makt och gick in i Herrens Tempel och tände rökelse, vilket endast fick göras av prästerna. Han drabbades då av spetälska i pannan och fick tillbringa resten av sitt liv isolerad i ett särskilt hus på grund av sin spetälska.

Det år Ussia dog fick Jesaja sin kallelse som profet. Jesaja hörde Herren säga "Vem ska jag sända? Vem vill vara min budbärare? Då sade jag: Herre, här är jag sänd mig" (Jes 6:1). Ussia omnämns även i Jes 1:1; 7:1; Hos 1:1; Amos 1:1; Sak 14:5.

Till eftertanke:
Så länge Ussia sökte Herren först gick det honom väl. Men han blev övermodig och istället för "Herren först" blev det "Ussia först". Där började det gå utför för Ussia. Jesus sa:
"Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också" (Matt 6:33).
- Hur är det i mitt liv? Söker jag först "allt det andra" och sedan Guds rike, eller omvänt?

- När Gud kallar dig in i något, det kan vara en enkel alldaglig uppgift eller ett livsprojekt vad svarar du då? Svarar du som Jesaja "Här är jag sänd mig" eller svarar du som Moses "Sänd någon annan" (2 Mos 4:13). Jag skrev "när Gud kallar dig" och inte "om Gud kallar dig". Gud kallar och använder alla sina barn.

Inga kommentarer: