24 apr. 2019

Bokpresentation 14: BEKÄNNA FÄRG

Varje onsdag presenterar vi en bok från vår webbshop. Detta är nummer 14 i serien. 
________________________
BEKÄNNA FÄRG, Kyrka och hbtq i en regnbågsfärgad värld. 
190:-  (Postens porto tillkommer). Du kan beställa den genom ett mail till info@rupeba.se. 
  Få frågor har visat sig så svåra för den kristna kyrkan att hantera som hur vi ska förhålla oss till samkönade sexuella relationer. Det finns många orsaker till detta, och den viktigaste är antagligen att den inte bara kan reduceras till en ”fråga”. Synen på hbtq i allmänhet och homosexualitet i synnerhet är så laddad just för att den hela tiden handlar om människor av kött och blod – människor som alla är älskade av Gud, men som på ett särskilt sätt utmanas av Bibelns texter om sexualitet, äktenskap och könsidentitet.

I denna antologi, som består av 19 olika texter, har vi försökt att ta ett samlat grepp på kyrkan och hbtq-frågorna. I bokens första halva ligger tyngdpunkten på en teologisk och historisk bearbetning av frågan. I bokens andra halva ligger den på de praktiska konsekvenserna av att ha en klassisk kristen syn på sexualitet, med texter om identitet, transsexualitet och queerteori, hur man kan tänka när någon vi älskar kommer ut som hbtq och hur vi kan hantera dessa frågor i den kristna församlingen.


Olof Edsinger och Ray Baker (red)


Medverkande författare:
Anders Arborelius O.C.D., Ray Baker, Anna Sophia Bonde, Joshua Ryan Butler, Henrik Bååth, Olof Edsinger, Stefan Gustavsson, Richard Hays, Bengt Holmberg, Richard Hultmar, André Juthe, Mary Jønland, Espen Ottosen, Daniel Ringdahl, Dan Salomonsson, Nasrin Sjögren, Lars-Göran Sundberg, Syster Sofie O.P.

Inga kommentarer: