13 apr. 2019

UTMANINGEN 13 april - Ps 44+45

VARFÖR?

Bibelläsning: Psalm 44
"Gud, med våra öron har vi hört, våra fäder har berättat för oss om den gärning du gjorde i deras tid, i forntidens dagar." (Ps 44:2 FB)

Varför ser det ut som att det går bra för de ogudaktiga, medan Guds folk lider? Varför kommer inte bönesvaret? Hur länge ska det dröja?

Dessa frågor återkommer ofta i Psaltaren. Så också här. Psalmen inleds med att konstatera att många har vittnat om Guds stora kraft i gångna tider. Frågan som följer är varför vi ser vi så lite av detta idag.

Gideon ställer ungefär samma fråga: "Var är alla hans under som våra fäder har berättat om" (Dom 6:13 FB). Då Gideon ställt denna fråga till Herren får han svaret att det är han själv som är bönesvaret. Gideon fick i uppdrag att befria folket från förtryck och föra folkets hjärtan tillbaka till Herren.

Ibland kan det vara så att det är vi själva som är bönesvaret. Ibland kan det vara någon annan som Herren bett ingripa, men som antingen inte har hört eller som inte vill lyda. Gud tvingar ingen människa att göra hans vilja, men han inspirerar oss genom sin Helige Ande.

Idag kanske det är jag som skulle vara bönesvaret på någons bön. Det är viktigt att bli stilla och höra Herrens röst. Och att då vi hört den handla efter den.

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
För vem ska jag få berätta om Herrens gärningar idag?

ETT HJÄRTA SOM FLÖDAR ÖVER

Bibelläsning: Psalm 45
"Mitt hjärta flödar över av vackra ord, jag säger: Min sång gäller en konung. Min tunga är en snabb skrivares penna. Du är den skönaste bland människors barn" (Ps 45:2-3 FB)

Det är gott att lovsjunga Herren! Och i denna psalm låter författaren sitt hjärta flöda över i lovsång och tacksägelse till Gud.

Kom med i lovsången! Använd psalmens ord och dina egna. Oavsett dina förhållanden idag är Herren densamme och värd din lovsång.

Lyft din blick och låt ditt hjärta flöda över. Då du gör det händer det något i dig själv. Du flyttar fokus från dig själv och ser på Herren, och då förvandlas du (2 Kor 3:18)!
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Lyft din blick och låt också ditt hjärta flöda över.

Inga kommentarer: