18 apr. 2019

UTMANINGEN 18 april - Joh 10

LIV I ÖVERFLÖD

Bibelläsning: Johannesevangeliet 10
"Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd. " (Joh 10:10 FB)

Jesus kom för att ge oss liv, ja, liv i överflöd. Men hela tiden utsätts vi för tjuvens, djävulens, försök att stjäla och förgöra det goda som Gud ständigt vill att jag ska leva i. Några dagar kanske lyckas tjuven  bättre än andra...

-Hjälp mig att avslöja tjuvens gärningar i mitt liv och att i stället leva i det liv Jesus ger till mig.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Liv i överflöd.

Inga kommentarer: