20 apr. 2019

Påskafton

När det blev kväll kom en rik man från Arimatea som hette Josef och som också hade blivit en Jesu lärjunge.  Han gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus befallde då att han skulle få den.

Josef tog kroppen, svepte den i rent linnetyg 60 och lade den i sin nya grav som han hade låtit hugga ut i klippan. Sedan rullade han en stor sten för ingången till graven och gick därifrån. Maria Magdalena och den andra Maria var där och satt mitt emot graven.


Nästa dag, som var dagen efter förberedelsedagen, samlades översteprästerna och fariseerna hos Pilatus  och sade: "Herre, vi har tänkt på att den där bedragaren sade medan han ännu levde: Efter tre dagar ska jag uppstå.  Befall därför att graven ska säkras fram till tredje dagen, så att hans lärjungar inte kommer och stjäl honom och sedan säger till folket att han har uppstått från de döda. Då blir det sista bedrägeriet värre än det första."


Pilatus sade till dem: "Här har ni en vaktstyrka. Gå och säkra graven så gott ni kan."  De gick och säkrade graven genom att försegla stenen och sätta ut vakterna. 


(Matt 27:57-66; Folkbibeln)

Inga kommentarer: