27 apr. 2019

UTMANINGEN den 27 april - Psalm 50+51

ATT UTTRYCKA SIN KÄRLEK

Bibelläsning: Psalm 50

Nej, offra lovets offer åt Gud och infria dina löften till den Högste."
(Ps 50:14 FB)

Bibelordet uppmanar oss att göra två saker: Prisa Gud med vår mun och lyda Gud med våra gärningar.

Någon sa: "Det räcker inte med att säga ´jag älskar dig´, man måste också visa det i handling."

Gud vill ha vår lovsång. Men om inte lovsången åtföljs av att vi infriar våra löften till Gud och följer Honom i allt, så klingar lovsången falskt.

Att bli frälst innebär att bekänna Jesus som Herre (Rom 10:9). Om vi inte lever med Jesus som Herre i våra liv, så hjälper inte all världens lovsång.

Jesus definierar vem det är som verkligen älskar Honom: "Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig" (Joh 14:21)


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig.SKAPA I MIG ETT RENT HJÄRTA

Bibelläsning: Psalm 51
"Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande" (Ps 51:12 FB)

David hade syndat. Hans synd fick oreparerbara konsekvenser, även om han säkert försökte ställa allt till rätta mellan sig och andra människor.

Men synden har inte bara med våra relationer till varandra att göra. Det handlar också om vår relation till Gud.

David hade förlorat sin frimodighet, sin glädje, sin kraft, ja till och med sin relation till Gud. Längtan efter att åter få uppleva välsignelsen av ett rent hjärta var förtärande stark och han ber om förlåtelse och rening: "Två mig ren från min missgärning, rena mig från min synd." (vers 4)

I en annan psalm berättar David om sin väg till förlåtelse:
"Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig, min livskraft försvann som av sommarhetta. Sela. Då uppenbarade jag min synd för dig, jag dolde inte min missgärning. Jag sade: "Jag vill bekänna mina överträdelser för HERREN." Då förlät du mig min syndaskuld." (Ps 32:3-5 FB)

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Skapa i mig, Gud ett rent hjärta.

Inga kommentarer: