1 apr. 2019

UTMANINGEN 1 april


LYFT ERA HUVUDEN – Lukas 21

Bibelläsning: Lukasevangeliet 21

"Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning." (Luk 21:28 FB)

Här undervisar Jesus om de hemska saker som ska ske vid tidens slut. Jesu uppmaning är att vi inte ska fastna i allt det hemska, utan vi ska lyfta vår blick och ta emot vår förlossning.

Detta råd kan vi ta med oss i många livssituationer. Vi har så lätt att fastna med våra tankar i alla bekymmer och alla saker som skapar oro. Vi kan hamna i ett oändligt ältande av problemen dag och natt.

Vilken befrielse det då kan vara att lyfta sin blick och se på Jesus och tillbe honom. Vår förlossning ligger i inte i att älta problemen. Vår förlossning ligger i att lyfta vår blick till Honom.


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Lyft din blick och fokusera på Herren och hans möjligheter.

Inga kommentarer: