15 apr. 2019

Dagens Andakt 15 april

”Men blodet skall vara ett tecken på husen där ni bor. När jag ser blodet skall jag gå förbi, och det förödande slaget skall inte träffa er…” (2 Mos 12:13)

Så länge som jag kan minnas har jag varje dag bett för mina barn. Det började med ett namn, sedan blev det två och så tre. Efterhand som mina söner gift sig och fått barn har skaran av namn som jag ber för vuxit, och idag ber jag varje dag för mina tre söner, för mina två svärdöttrar och för mina tre barnbarn.
 Jag ber för behov som jag vet att de har just nu, men varje dag ber jag också om två saker för var och en. Jag ber om blodets beskydd på alla livets områden, och så ber jag om välsignelse över deras dag. Beskydd och välsignelse!
För Israels barn i Gamla testamentet var blodets tecken på dörren till huset ett tecken, som gjorde att det onda gick förbi (det grekiska ordet för gå förbi är ”pesach”, samma ord som påsk) Judarna visste inte hur det fungerade, men de gjorde som Gud hade sagt. De beströk dörrposterna med blodet och så blev de beskyddade. Jag vet inte heller hur detta kan fungera, men i tro bestryker jag mina käras liv med blodets beskydd varje dag. Jag ber också om att Guds välsignelse, allt det goda som finns hos Gud, ska strömma ner över de minas liv.
                                                       
 BÖN
Tack Gud för att jag idag får överlåta mina nära och kära i dina händer. Tack att du ser till deras behov idag. Jag ber om blodets beskydd över dem alla och om att dina välsignelser ska komma över dem på ett påtagligt sätt idag.

______________________
Dagens andakt på norsk
==>
Daily devotion in English
==>
__________________________

Inga kommentarer: