6 apr. 2019

UTMANINGEN 6 apr - Ps 41+42

DELA GUDS OMSORG

Bibelläsning: Psalm 41

"Salig är den som tar sig an den fattige, HERREN skall befria honom på olyckans dag. HERREN skall bevara honom och hålla honom vid liv. Han skall prisas lycklig i landet"
(Ps 41:2-3 FB)

Det innebär alltid välsignelse att göra Herrens vilja. Här talas det om att dela Herrens omsorg om den som är fattig. De som lider finns ständigt i Guds tankar och han vill sträcka sig ut till dem genom de människor som lyssnar på honom.

Men även om det innebär välsignelser att göra Herrens vilja, blir vi inte besparade från allt ont i livet. Vi lever i denna världen och kan drabbas av det som händer runt oss. Dagens bibelord talar om att även på olyckans dag ska vi få uppleva Herrens närvaro, beskydd och befrielse.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herre hjälp mig att idag ta mig an den som lider på det sätt du leder mig.LÄNGTAN


Bibelläsning: Psalm 42
"Som hjorten trängtar efter vattenbäckar, så längtar min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden."
(Ps 42:2-3 FB)

Längtan efter att uppleva Guds närvaro liknas ofta vid törst. Det är törsten som driver hjorten till det friska vattnet. Det är vår längtan efter Gud som driver oss in i hans närhet.

Men vi kan inte producera denna längtan själva. Vi måste be Gud om att tända vår längtan efter djupare gudsgemenskap.

Vår längtan är förutsättningen för Guds verk i våra liv. Gud tvingar sig aldrig på oss. Men han säger: "Är någon törstig, så kom till mig och drick" (Joh 7:37) "Och den som törstar skall komma" (Upp 22:17)==> Mannakorn att tugga på under dagen: Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden.

Inga kommentarer: