3 apr. 2019

Kommer alla att bli frälsta i slutändan?

- Olof Edsinger i Världen idag -
Till och från under kyrkans historia har det dykt upp läror som förkunnar alla människors slutgiltiga frälsning. Till de mest kända företrädarna för detta synsätt hör kyrkofadern Origenes (185–254 e Kr), och under det femte ekumeniska kyrkomötet i Konstantinopel år 553 såg man sig tvungen att uttala sin förkastelsedom över denna lära, som brukar gå under beteckningen apokatastasis eller ”alltings återställelse”.


Detta hindrar dock inte att tron på alla människors frälsning är ett utbrett fenomen även i vår tid. Särskilt i Svenska kyrkan, men allt mer också i delar av frikyrkan och den karismatiska rörelsen.


Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: