16 apr. 2019

Dagens Andakt den 16 april

”Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek” (Joh 13: 34-35)

Tänk att Jesus gav lärjungarna ett ”nytt” bud: att älska på samma sätt som han själv. Hur älskade Jesus? Han älskade i handling, han älskade genom att göra goda gärningar, han älskade genom att ställa krav och sätta upp skyddande gränser. Slutligen älskade han genom att ge sitt eget liv för dem han älskade. Så! Säger han att vi också ska älska. Omöjligt? Ja, om vi bara räknar med vår egen kraft. Men ”kärleken kommer från Gud” och ”detta är kärleken… att han har älskat oss” och ”rädsla finns inte i kärleken…den fullkomliga kärleken fördriver rädslan”. ”Vi älskar därför att han först älskade oss” (1 Joh 4)

BÖN
Gud, jag vill idag be för alla dem som jag älskar och för alla dem som älskar mig. Låt din kärlek vara verksam i deras liv idag. Sänd människor i deras väg, som kan uppmuntra och stödja när vägen är tung. Sänd människor som kan dela deras glädje när livet strålar av ljus. Sänd mig till någon som behöver få dela med sig av sin glädje eller sorg idag. 

______________________
Dagens andakt på norsk
==>
Daily devotion in English
==>
__________________________

Inga kommentarer: