27 apr. 2019

Dagens Andakt den 27 april”I Honom har också ni, sedan ni hört det sanna Ordet, evangeliet om er frälsning - I Honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade Helige Anden som ett sigill”
(Ef. 1: 13 )

Kristen tro börjar med att vi hör det sanna Ordet. Nästa steg är att vi kommer till tro på det. Resultatet blir att vi får den utlovade Helige Anden som ett sigill.
Många människor vill idag skilja sin kristna upplevelse från det som står i Bibeln, men utan att vi grundar vår tro i Bibelns budskap – evangeliet, det glada budskapet om att människan kan bli frälst, kommer vi helt fel och det vi bekänner oss till är inte kristendom. Samtidigt finns det människor som läser Bibeln, som om den vore vilken bok som helst. Man studerar och analyserar den med sitt mänskliga förstånd. Inte heller då kommer man rätt.  Men när vi hör Ordet och tror på det i våra hjärtan, flyttar Gud in i våra liv med sin Helige Ande och vi blir delaktiga i hans liv och Gud själv vägleder oss fram till Sanningen.

BÖN
Herre, idag vill jag läsa ditt Ord – Bibeln, och lyssna till din röst när du talar till mig. Tack för att du idag har ett budskap till mig där. Hjälp mig söka mig fram till det du vill säga, antingen det är uppmuntran, förmaning eller tröst.

______________________
Dagens andakt på norsk
==>
Daily devotion in English
==>
__________________________

Inga kommentarer: