12 apr. 2019

UTMANINGEN 12 april - Ps 43

SÄTT DITT HOPP TILL GUD

Bibelläsning: Psalm 43
"Varför är du så bedrövad, min själ, och varför så orolig i mig? Sätt ditt hopp till Gud, ty jag skall åter få tacka honom, min frälsning och min Gud." (Ps 43:5 FB)

Psalmförfattaren upplever övergivenhet och mörker. Han ber: "Sänd ditt ljus och din sanning. Må de leda mig" (vers 3).

Sedan talar han till sig själv. Han frågar sin själ varför den är så orolig. Och han uppmanar den att i stället för att oroa sig, sätta sitt hopp till Gud.

Kan man verkligen ge uppmaningar till sin egen själ? Ja, jag tror att det är både möjligt och nödvändigt för att bryta negativa tankebanor.

Det är viktigt att flytta fokus från att se på sina egna begränsade möjligheter, till att betrakta Gud och hans möjligheter.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag sätter mitt hopp till Gud.

Inga kommentarer: