19 apr. 2019

UTMANINGEN 19 apr - Ps 46

BLI STILLA

Bibelläsning: Psalm 46
"Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland hednafolken, upphöjd på jorden." (Ps 46:11 FB)Att bli stilla är en bortglömd konst i våra dagar. Våra liv är fyllda av aktiviteter. Vilodagen har fått krav på sig att vara aktivitetsdagen.

Det sägs att vi en normal dag tar emot mellan 3.000 och 10.000 intryck genom informationsskyltar, reklambilder och annat. För bara någon generation sedan tog man knappt emot så många intryck under ett helt liv. Hur kan man bli stilla mitt i alla aktiveter och i det enorma informationsflödet som ständigt når oss?

Jag tror att vi har ett stort behov att söka stillhet och avskildhet i Guds närhet. Att bara bli stilla och betrakta Guds storhet gör gott för den irrande själen. Jesus uppmanar oss, då han instruerar lärjungarna i bönens hemlighet, att gå in i vår kammare och stänga dörren. Stänga av alla intryck för några ögonblick och bara vara tillsammans med Honom.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Bli stilla och besinna att jag är Gud.

Inga kommentarer: