28 apr. 2019

UTMANINGEN den 28 april - Joh 16

SYND, RÄTTFÄRDIGHET OCH DOM – Johannes 16

Bibelläsning: Johannesevangeliet 16
"Och när han (Hjälparen) kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom: om synd, ty de tror inte på mig" (Joh 16:8-9 FB)

Synd är inget populärt begrepp i dag. Många menar att det inte finns något som är synd. Men den Helige Ande vill överbevisa oss om synd. Det är först när jag ser synden i mitt liv som jag kan ta emot förlåtelse och den befrielse som Jesus vann på korset.

Det grekiska ordet för "synd" kan också översättas med "att missa målet". Att inte tro på Jesus, att inte leva i gemenskap med honom är att missa målet med livet.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Fokusera på målet med mitt liv!

Inga kommentarer: