5 apr. 2019

UTMANINGEN 5 apr - Ps 40

EN NY SÅNG


Bibelläsning: Psalm 40
"Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Många skall se det och frukta, och de skall förtrösta på HERREN" (Ps 40:4 FB)

I mötet med Herren skapas en ny sång. Någon kanske frågar vad det är för fel på de gamla sångerna. Varför måste man hitta på en ny sång?

Jag tror att svaret är, att kärleken alltid finner ett nytt sätt att uttrycka sig. Den som har mött Jesus fylls av en ny lovsång. Den nya sången kan ibland uttryckas i en gammal sång som i det ögonblicket blir helt ny för mig. För i mötet med Guds kärlek blir även gamla ord nya och sjungs på ett nytt sätt.

Då vi lever i kärleksrelationen till Jesus kan till och med orden i den gamla bönen "Fader Vår" bli "en ny sång".

Hur låter min sång idag? Hur låter din?

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Han lägger i min mun en ny sång, en lovsång till Gud. Han gör det idag!

Inga kommentarer: