1 aug. 2020

Bibelord i Coronatider 89

Gud har själv sagt: "Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig". (Hebr 13:5)

Inga kommentarer: