5 sep. 2020

Hur ska det bli i Postcoronakyrkan?

- Dagen: Björne Erixon ser möjligheter och utmaningar i den kommande Postcoronakyrkan-

En tjänande kyrka behövs, där ödmjuk frimodighet till sin egen identitet som Kristi kyrka inte göms undan.

En karismatisk kyrka behövs, där fullheten och mångfalden av Andens gåvor gestaltas i kärlek, med kritisk granskning, i sund prövning av alla andliga anspråk som kyrkans representanter kan komma med. I en sådan gemenskap formas goda förebilder av andlig vägledning.

En kristen kyrka som gestaltar en enkel livsstil, behövs, bort från överkonsumtion men med respekt och vördnad för Guds goda skapelse, och med en närvaro ”underifrån” bland de nedersta och utsatta. Maktkyrkan har ingen framtid.

Alltså: Dialog, diakoni, frimodig sund karismatik, blir några framtidstecken hos en kristen kyrka in i en oviss tid.


Läs mer i Dagen.

Inga kommentarer: