6 sep. 2020

Psalmer från Psaltaren varje onsdag och söndag: Psalm 64


ORD SOM SÅRAR

Bibelläsning: Psalm 64

"Ty de gör sina tungor skarpa som svärd, bittra ord lägger de an som pilar" (Ps 64:4 FB)

Ord kan såra. En del ord är avsedda att såra. Andra ord kanske inte alls är det, men träffar ändå som pilar.

Ord som skadat oss kan sitta kvar länge, som pilar som fastnat i vårt inre. Orden påminner oss om sin närvaro hela dagen och följer med oss in i sömnlösa nätter. Alla blir vi träffade någon gång.

Den enda lindring vi kan få finns i gemenskapen med Herren. Han förstår vad vi går igenom. Han har själv varit där. Då han var försvagad av tortyr hörde han folkmassan ropa om honom: "Korsfäst! Korsfäst!"

I psalmens sista vers tar författaren sin tillflykt till Herren. Du är också välkommen dit: "Den rättfärdige gläder sig i HERREN och tar sin tillflykt till honom." (vers 11)

- Mannakorn att tugga på under dagen: Jag får glädja mig i Herren och ta min tillflykt till honom.

Inga kommentarer: