4 sep. 2020

Stanley Sjöberg: Endast bibeltro kan ge kristen tillväxt och enhet

- Stanley Sjöberg i Dagen -
De som i vår tid förkväver och sviker Bibeln för att anpassa sin tro med tillfälliga uppfattningar om tro och etik blir skyldiga inför Gud. De har ersatt Guds Ord med mänskligt konstruerade traditioner och värderingar i olika kyrkor och samfund. Därav historiens konflikter och de troendes splittring i många sekter. Det som händer i vårt land ger exempel på detta.

Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: