5 sep. 2020

UTMANINGEN 5 sep - 1 Sam 30

HÄMTA STYRKA HOS HERREN

Bibelläsning: Först Samuelsboken 30
Läs bibeltexten här

"David kom i stor fara, ty folket hotade att stena honom. Så förbittrade var de alla, var och en för sina söners och döttrars skull. Men David hämtade styrka hos Herren, sin Gud"  (1 Sam 30:6 FB).

Medan David hade varit borta med sina män från Siklag hade amalekiterna härjat staden och fört bort som fångar alla kvinnor och barn. David och hans män blev så förtvivlade att de "grät till dess de inte orkade gråta mer" (vers 4).


Dessutom vände sig folket mot David och ville stena honom. David sörjde inte bara sina två hustrur och sina barn, han var dessutom hotad till livet. Vad gör David då? - Han hämtar hjälp hos Herren, sin Gud.


David visste något som vi ibland kan ha svårt att komma ihåg då svårigheter kommer. Det  finns hjälp hos Herren. Bara man vet var det finns hjälp att få blir situationen lättare att hantera. Då måste man bege sig dit där hjälpen finns - hos Herren.


David visste det. Han gick dit och hämtade vad han behövde. Det låter så lätt att gå och hämta. David saknade styrka, därför måste han gå och hämta styrka där den finns - hos Herren.


- Mannakorn att tugga på under dagen: Var hämtar jag min styrka för att möta dagens motgångar? 
________________
Innehåll:
Amalekiternas härjningståg.
David vinner tillbaka allt bortrövat byte.

Kommentar:

Då David kom hem till Siklag, den stad som David tilldelats av filisteerna. var staden nerbränt och kvinnorna och barnen som de lämnat kvar i staden var bortförda. Då blev David och hans män så handlingsförlamade att de "grät tills de inte orkade gråta mer" (vers 4).

Då de inte orkade gråta mer var det dags för handling. David "hämtade kraft hos Herren" (vers 7). Sedan bad han prästen hämta efoden för att fråga Herren hur de skulle göra. Efoden var prästdräkten och i den fanns en ficka med två stenar, Urim och Tummin, som man användes då man sökte svar hos Herren. Utfallet kunde bara bli ja eller nej. Davids fråga till Herren var "Ska jag jaga rövarbandet? Kan jag hinna upp dem?" (vers 8). Herrens svar på båda frågorna var "ja".


David hann ifatt rövarbandet och lyckades rädda alla som var bortrövade. dessutom fick de med sig ett stort krigsbyte av får och kor. Då de kom tillbaka var det flera av Davids män som inte ville dela med sig av krigsbytet till de tvåhundra män som de lämnat efter sig eftersom de var så uttröttade att de inte orkade följa med hela vägen (vers 21). Men då bestämde David att "de som drar ut i striden ska ha samma lott som de som stannar vid trossen" (vers 24).

David var noga med att framhålla att det inte var han själv eller alla hans män som hade vunnit det stora segerbytet. David gav hela äran åt Gud (vers 23).

Till eftertanke:
Hur tror du att David gjorde då han "hämtade kraft hos Herren"? Han kanske sjöng en av de många psalmer som idag finns samlade i Psaltaren. Läs någon av de många Davidspsalmer som börjar i nöd och förtvivlan och slutar med förtröstan och tillit till Gud.
- Hur gör du när du ska hämta kraft hos Herren?

Då David lyckades rädda alla familjemedlemmar och dessutom vinna ett stort krigsbyte gav han hela äran till Gud.
- Hur gör du när någon berömmer dig för något du gjort? Behåller du äran själv eller ger du äran åt Gud?


Inga kommentarer: