2 sep. 2020

UTMANINGEN 2 sep - 1 Sam 27

KOMPROMISSA INTE MED SYNDEN

Bibelläsning: Första Samuelsboken 27
Läs bibeltexten här

"När David härjade i landet, lät han varken män eller kvinnor leva, men får, nötboskap, åsnor, kameler och kläder tog han med sig och vände därefter tillbaka och kom till Akish."  (1 Sam 27:9 FB)

Många av berättelserna i Gamla Testamentet ter sig oerhört grymma och svåra att första. Då jag läser dessa berättelser är det inte den historiska berättelsen som står i centrum för mig. Jag försöker "höra" vad Gud säger till mig idag. Detta leder mig ofta till en typologisk tolkning av berättelserna, det vill säga att berättelserna är förebilder där jag kan lära andliga sanningar.

Då David utrotade fienderna var det för att ingen skulle komma tillbaka och berätta för kungen om hans härjningar (vers 11). Om han inte gjorde sig av med fienderna skulle de komma tillbaka och skada honom i framtiden.

På samma sätt är det med synden i våra liv. Vi lever i en ständig kamp mot det onda. Vi måste utrota synden i våra liv. Om vi låter synden leva vidare i våra liv och kompromissar kommer synden att komma tillbaka och förstöra vårt liv.

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Då det gäller synden måste vi leva utan kompromiss. Synden måste utrotas.
___________________
Innehåll:
David och hans män bosätter sig os kungen i Akish för att komma undan Sauls förföljelser.
Därifrån drar David ut på plundringståg till omkringliggande folk.

Kommentar:
För att få lugn från Sauls förföljelser flyr David för andra gången till filisteernas land. Första gången han flydde in i filisteernas land låtsades han vara galen för att rädda sitt liv inför kungen Akish (21:10-15). Den här gången kommer han helt öppet och ber att få slå sig ner någonstans i landet. Vid det här laget var det förmodligen känt för Akish att Saul jagade David och Akish kunde nu tänka sig att David skulle ställa sig på hans sida vid ett eventuellt krig mot israeliterna (vers 12).

Då David hade flytt in till filisteernas land, slutade Saul att förfölja honom. David fick bosätta sig i Siklag och där bodde han i ett år och fyra månader tills Saul var dödad (2 Sam 2:1).

Till eftertanke:
"Vi lever i en ständig kamp mot det onda. Vi måste utrota synden i våra liv. Om vi låter synden leva vidare i våra liv och kompromissar, kommer synden att komma tillbaka och förstöra vårt liv".
Vi talar ibland föraktfullt om gamla tiders "syndkataloger". Men Bibeln innehåller faktiskt ett antal "syndkataloger".
- Läs Galatarebrevet 5:19-21. Finns det någon av dessa synder som du kan ha en benägenhet att falla i: "Köttets gärningar är uppenbara: sexuell omoral, orenhet, orgier  avgudadyrkan, ockultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så ska inte ärva Guds rike". 
Du kanske tycker att de flesta av dessa synder är långt ifrån det liv du lever, men hur är det med till exempel: orenhet, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet?

Inga kommentarer: