7 sep. 2020

UTMANINGEN 7 sep - 2 Sam 1 + 2

VÄNTA PÅ GUD - 2 Sam 1

Bibelläsning: Andra Samuelsboken 1
Läs bibeltexten här

 "Saul och Jonatan, de älskvärda och ljuvliga, i liv och död ej skilda, snabbare än örnar var de, starkare än lejon. Ni Israels döttrar, gråt över Saul, han som klädde er i scharlakan och praktskrud och prydde era kläder med smycken av guld."  (2 Sam 1:23-24 FB)

David hade blivit smord till kung av Samuel. David tvingades leva sitt liv på ständig flykt undan Sauls försök att döda honom. Flera gånger får David tillfälle att döda Saul, så att han själv kunde bestiga tronen, men David tog inte tillfället.

Han kunde mycket väl ha sett dessa tillfällen som möjligheter att få Guds vilja att bli verklighet, genom att döda Saul. Men i stället för att ta saken i egna händer visade David sådan tillit till Gud att han fortsatte att leva som en flykting till dess att både Saul och Jonatan hade blivit dödade i ett krig.

David visade sådan tillit till Gud att han kunde vänta på att Guds tid var inne.

Även om vi känner Guds vilja, kanske det är så att vi inte ska tvinga fram den med makt, utan vänta på Guds perfekta timing.

- Mannakorn att tugga på under dagen: Har jag tålamod och tro nog att våga vänta på Herren?
________________
Innehåll:- Vers 1-16
David får bud om Sauls och Jonatans död av en budbärare. Budbäraren ljuger och säger att det var an som dödade Saul. Budbäraren får plikta med sitt liv.
- Vers 17-27
Davids klagosång över Sauls och Jonatans död


Kommentar:
Sauls väpnare vägra att döda Saul då han bad om det. Då kastade sig Saul på sitt svärd och dog (1 Sam 31:4). Men i detta kapitel säger den unge mannen som kom med Sauls och Jonatans dödsbud att det var han som dödade Saul.

Det råder olika uppfattningar om hur Saul verkligen dog. Historieskrivaren Josefus skriver att Sauls självmordsförsök misslyckades och att den unge mannen gav honom dödsstöten. En annan förklaring kan vara att den unge mannen ljög om sin insats att döda Saul.

I vilket fall som helst så var att dödshjälp inte accepterat i Israel. Dödshjälpen ansågs vara mord, vilket förklarar att Sauls tjänare vägrade lyda ordern.

Då David och hans män fick höra om Sauls och Jonatans död rev de sönder sina kläder, vilket var ett uttryck för sorg (vers 11; se 1 Mos 37:29, 34).

Till eftertanke:
"David visade sådan tillit till Gud att han kunde vänta på att Guds tid var inne".
- Har jag tålamod och tro nog att våga vänta på Herren?
- Eller har jag en benägenhet att ta saken i egna händer, då Gud inte handlar som och när jag tycker att han borde handla.
_______________


DAVID FRÅGADE HERREN - 2 Sam 2

Bibelläsning: Andra Samuelsboken 2
Läs bibeltexten här


"David frågade därefter HERREN: "Skall jag dra upp till någon av städerna i Juda?" HERREN svarade honom: "Drag upp". David frågade: "Vart skall jag gå?" Han svarade: "Till Hebron."  (2 Sam 2:1)

Genomgående i Davids liv var att han frågade Herren. Om små saker och om stora saker. Det verkar som om David varje gång får tydliga, konkreta svar. Hur svarade Herren?


Var det genom en inre överbevisning? Eller genom andra människor? Eller genom händelser i Davids omgivning? Eller var det genom "tecken"? Eller var det genom eldskrift på väggen?


Vi får inte svar på de frågorna. Det enda vi vet var att David frågade och att Gud svarade.


Vi får också leva med ständiga frågor till Gud. Om vi är ivriga att låta Jesus vara Herre i våra liv får vi, på samma sätt som David, fråga Herren om stort och smått.


Ibland kanske vi får tydliga svar. Ibland kanske svaret dröjer. Ibland kanske vi inte "hör" någonting. Men genom att leva frågande till Herren, inbjuder vi honom att leda våra liv.


Vi har idag ännu större möjligheter att höra Herrens svar än vad David hade. Vi har idag tillgång till Bibeln, Guds ord, där vi får hämta vägledning i vår dagliga vandring med Herren. 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Vad säger Herren till mig idag?
___________________
Innehåll:- Vers 1-7
David blir smord till kung över Juda
- Vers 8-32
David i krig med Sauls ätt

Kommentar:
David blir smord som kung över Juda hus (vers 4). Men Sauls härförare gjorde en av Sauls söner till kung över de övriga stammarna (vers 8-10). David var alltså bara kung över Juda hus.


Sauls son drog ut mot David och det blir krig mellan Israel och Juda. Först försökte man avgöra kampen genom att låta tolv män från varje sida kämpa om segern för sin sida. Det var ett liknande arrangemang som Goljat föreslog då han utmanade Sauls armé. En från varje sida skulle avgöra kampen (1 Sam 17:9).

Men de tolv männen från var sida blev alla dödade (vers 16) och en hård strid utkämpades mellan de båda härarna och Israels män blev slagna av Davids folk (vers 17).

Till eftertanke:
Gång på gång frågar David Gud om råd och det verkar så lätt. Du tycker kanske att Gud aldrig talar till dig. För någon kan det kanske bero på att man inte ger sig tid att lyssna.

Då vi läser Davids psalmer ser vi att David tillbringade mycket tid i samtal med Gud.  Tag dig tid att bli stilla inför Herren i bibelläsning och bön. Skriv ned de tankar du får.


Ibland kan vi uppleva att Gud inte svarar under vår bönestund. Men var uppmärksam. Gud kan svara genom händelser i ditt liv, genom andra människor och på många andra sätt.

Inga kommentarer: