2 jan. 2021

UTMANINGEN 2 jan - 2 Krön 25

 GÅ FRIMODIGT UT I STRIDEN

Bibelläsning: Andra Krönikeboken 25
Läs bibeltexten här

"Men gå du åstad! Grip dig an verket och gå frimodigt ut i striden. Gud skall annars låta dig falla för fienden, ty hos Gud finns kraft både att hjälpa och att stjälpa."(2 Krön 25:8 FB)

 Kungen i Juda ska gå i krig mot edomiterna. Han hade "300.000 utvalda män, som kunde bruka spjut och sköld" (vers 5). Dessutom lejde han 100.000 stridsmän från Israel.

Men profeten varnade kungen för att ta med stridsmännen från Israel (Nordriket), som hade avfallit från Gud. Det är mycket bättre att lita på Gud än på lejda stridsmän.


På väg ut i striden får kungen med sig uppmaningen "Men gå du åstad! Grip dig an verket och gå frimodigt ut i striden. (vers 8).


Idag är våra motståndare inte människor av kött och blod, utan ondskans andemakter (Ef 6:12).

Vårt uppdrag är att få människor frälsta och rädda dem från förtappelsen (Joh 3:16), men uppmaningen är densamma också idag: "Men gå du åstad! Grip dig an verket och gå frimodigt ut i striden".

- Mannakorn att tugga på under dagen: Vad skulle det betyda för mig i min situation att "frimodigt gå ut i striden"?

___________________
Innehåll:

Amasja blir kung i Juda. Om honom kan man läsa att "Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon, dock inte med odelat hjärta".
Amasja besegrar edomiterna, men tar till sig deras avgudar.

Amasja går i krig mot Israel (nordriket) och blir besegrad.

Kommentar:
Efter Joash blev han son Amasja kung. Han regerade 796-767 f.Kr. Det står om honom att han "gjorde det som var rätt i Herrens ögon, men inte med odelat hjärta" (vers 2).

Amasja planerade att gå i krig mot edomiterna. Förutom sin egen här från Juda som bestod av 300.000 krigare, lejde han 100.000 tappra krigare från Israel för 100 talenter silver. En gudsman kom till Amasja och varnade honom för att ta med män från Israel. Motvilligt sände Amasja hem israeliterna, och Amasja slog edomiterna som gudsmannen hade sagt. Amasja tog med sig edomiternas gudar och ställde upp dem som sina egna gudar.

Därefter förklarade Amasja krig mot Israel och blev slagen av dem. Amasja dödades till slut av genom en sammansvärjning av sina egna.

Till eftertanke:
Amasja ville nog följa Gud, men inte med ett odelat hjärta. Då Amasja hade besegrat edomiterna såg han deras avgudar och tänkte att han kunde dra nytta av dem. Han slutade inte att tro på Herren, men han ställde upp avgudarna och tillbad dem. Vi kan också vara frestade att ge plats åt "avgudar" som tar den plats Herren skulle ha, t.ex. makt, pengar, ära.
- Vilka "avgudar" kan jag vara frestad att dyrka?

Inga kommentarer: