24 sep. 2019

Dagens Andakt 24 september”Sju gånger kan den rättfärdige falla och resa sig igen, men de onda stupar för olyckan” (Ords 24:16)
Dagens bibelord drar upp en skarp gräns mellan den rättfärdige och de onda. Det handlar inte om att den rättfärdige aldrig gör fel och att den onde alltid gör fel. Nej, Bibelns budskap tycks ta med i beräkningen, att såväl den rättfärdige, som den onde faller, begår misstag och gör fel.  
Det kommer aldrig att gå… jag kommer att falla igen - Det är lätt att tänka så för den som känner sin egen svaghet. Men dagens bibelord visar att skillnaden mellan den rättfärdige och den onde är, att den rättfärdige reser sig igen, när han eller hon har gjort fel, medan den onde låter olyckan förgöra sig. 
Vi får bemöta ”Det kommer aldrig att gå, jag kommer att falla igen- tankarna” med orden Än sen då? Som kristen får vi leva av Herrens nåd. Vårt ansvar inför honom är, att i hans kraft resa oss och gå vidare. Det är inte vår karaktärsstyrka som frälser oss utan Guds nåd. 
 
BÖN
Jesus, hjälp mig idag att leva i nåden. Bevara mig från fall, men om jag faller, ge mig modet att söka din nåd, och resa mig igen i din kraft.
 ______________________
Dagens andakt på norsk http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

Inga kommentarer: