13 sep. 2019

UTMANINGEN 13 sep - Ps 109

OSKYLDIGT ANKLAGAD


Bibelläsning: Psalm 109
"Jag har blivit till åtlöje för dem, när de ser mig skakar de på huvudet." (Ps 109:25 FB)

I psalm 109 är David omsnärjd av fiender som vill honom illa och han utropar "Hjälp mig, Herre, min Gud! Fräls mig enligt din nåd." (vers 26)

Det kan vara tungt att tro eller veta att andra människor talar illa om mig. Att uppleva att andra skakar på huvudet och berättar saker om mig som inte är sanna. Det finns ingen arena där jag kan försvara mig. Jag bara hör, eller tror mig höra, att det talas bakom ryggen på mig.

Den enda tröst jag har i en sådan situation är att Herren vet hur det verkligen är: "Ty han står på den fattiges sida för att frälsa honom från dem som dömer honom" (vers 31).

David upplever att han själv har gjort allt med bästa uppsåt och med kärlek: "De lönar gott med ont och min kärlek med hat." (vers 5). Så gör David något som kan vara svårt, men som är det bästa i liknande situationer. Han ber för dem som anklagar honom: "Som svar på min kärlek anklagar de mig, men jag ber för dem" (vers 4)==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Idag ber jag för dem jag har svårt att älska

Inga kommentarer: