22 sep. 2019

Tidig söndagsmorgon i Västerås den 22 september 2019

Den gångna vecka har vi till stor del tillbringat på Fars Hatt, granne med Bohus fästning.

Bohus fästning byggdes i början av 1300 talet för att stärka försvaret av Norges sydgräns. Senare kontrollerades fästningen av Danmark och ännu senare av Sverige. Bohus fästning har gett namn åt Bohuslän.

Fars Hatt är ett konferenshotell vid foten av fästningen och där var vi inbjudna att ta del av "Sociala Dagar", en samling för socialarbetare inom Frälsningsarmén. Där var drygt 100 personer samlade och samlingen väckte många minnen hos oss.

1988 var första gången vi var med om Sociala Dagar, då var vi just hemkomna från nio år på Jelöy Folkhögskola i Norge. Sedan arbetade vi tjugo år med ansvar för utbildning, främst inom Frälsningsarméns socialtjänst, så det blev tjugo sociala dagar för vår del. Men nu var det närmare tio år sedan vi var med på Sociala Dagar. En tanke som fortfarande lever kvar efter årets social dagar: Tack Gud för alla våra fantastiska socialarbetare som förstår att socialt arbete är ett andligt arbete.

Vår medverkan på Sociala dagarna bestod i att leda en Mini-retreat på onsdagskvällen, svara för musik och lovsång till samlingarna samt vara tillgängliga för själavårdssamtal under konferensen.

Nu är det söndagsmorgon och snart är vi på väg till Templet i Stockholm för förmiddagsgudstjänsten. Det blir avslutningen av bibelhelgen som började igår med en dag av bibelstudier och gemenskap. 

Om du befinner dig i Stockholm och läser detta tidigt på söndagsmorgonen kanske du hinner dit till gudstjänsten kl.11.00. Adressen är Östermalmsgatan 69.

Nu tar vi nog några dagar ledigt.

Ha en välsignad vecka
Peter Baronowsky

Inga kommentarer: