7 sep. 2019

UTMANINGEN 7 sep - Ps 107 + 108

VAD SÄGER HERRENS ÅTERLÖSTA?

Bibelläsning: Psalm 107
"Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. Så säger Herrens återlösta..." (Ps 107:1-2 FB)

Vad säger Herrens återlösta? Psalmisten svarar: De tackar Herren för hans godhet och nåd.

Psalmen talar om olika situationer där människor varit i trångmål. Gång på gång återkommer orden: "Men de ropade till Herren i sin nöd och han räddade dem ur deras trångmål"

Så får också vi göra. Vi får se tillbaka på vår historia. Vi får se de olika situationer där vi har varit i nöd och ropat till Herren. Vi får tacka för att han gav sitt liv för att göra det möjligt för oss att ta emot frälsningen.
Vi får tillsammans med kören av Herrens återlösta stämma in i lovsången om att Herren är god.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud är god! - alltid!


NÅD OCH SANNING

Bibelläsning: "Ty din nåd är stor och når upp över himlen och din sanning upp över skyarna" (Ps 108:5 FB)

Psalmen är en lovsång till Gud. Den handlar om hur väldig Gud är och att hans nåd är oändlig. Psalmisten beskriver oändligheten som att den inte bara når till himlen utan till och med över himlen. Hur långt är det till himlen? Hur långt blir det då om man fortsätter över himlen?

Psalmen talar både om nåd och om sanning. Då Jesus kom, många år efter att psalmen skrevs, så kom han också med nåd och sanning (Joh 1:14).

Sanningen är att Gud är helig och att han inte kompromissar med synden. Synden är en verklighet i vår värld och i våra liv, även om många idag försöker att bortförklara synden med att "det är väl inte så farligt." Men det är farligt. Så farligt att Gud fick sända sin egen son för att sona för vår synd. Guds ord är sanning. Det är evigt och står fast, även om många idag försöker att nedvärdera betydelsen av Guds ord.

Men Jesus kommer inte bara med sanningen om rätt och fel. Han kommer också med nåd. Han vet hur bräckliga vi människor är och hur ofta vi misslyckas. Han ger fullständig nåd och förlåtelse genom Jesus.


"Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet" (1 Joh 1:9).

Guds eviga sanning står fast, Han ändrar inte på den.

Guds oändliga nåd står också fast ända till den dag han kommer tillbaka.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jesus kom med nåd och sanning.

Inga kommentarer: