25 sep. 2019

Dagens Andakt 25 september”Jag vill höra vad Gud, Herren, talar. Han talar frid till sitt folk och sina fromma, må de inte vända åter till dårskap.” (Ps 85:9 FB)

Den helige Benedictus regel från 500-talet, innehöll Skolan. Skolan handlar om hur man under vardagslivet kan blir en mer trogen tjänare åt Jesus Kristus. Ett grundläggande begrepp i skolan är tjänsten för Kristus. Det är bara då vi tjänar Kristus, som jaget befrias från den fallna naturen. Denna frihet vinner man genom att lyda. 
Lydnad är således ett nyckelord i Skolan. Ett annat nyckelord är att lyssna. Det är bara genom att lyssna som vi kan komma in i ett liv i Guds tjänst. För att vi verkligen ska kunna lyssna, måste vi våga gå in i tystnaden, som blir ett tredje nyckelord i Skolan. Med tystnad menar Benedictus inte så mycket den ljudnivå vi har omkring oss, utan mer den inre ljudnivån, oväsendet som pågår hela tiden i vårt inre. Han talar om egenviljan som ”det oväsen som består i en pågående inre monolog, ett oavbrutet sysslande med oss själva, vår rastlösa och osäkra natur, irritationer, behov att hävda sig, plötsliga infall, krav på er-kännande… självömkan… rädsla... knotande…, missnöje, förebråelser, avundsjuka och agg.”
 
För att nå fram till den verkliga inre tystnaden måste vi avstå från egenviljan och ständigt återvända till Kristus.  Vi gör en djupandning där vi i bön och inre tystnad tar till oss skyddet i Guds kärlek och i Kristi försoningsverk. Det är vårt utgångsläge dit vi ständigt måste återvända, och det är där vi finner vår verkliga frid.
BÖN
Jesus, tack för att jag ständigt får återvända till dig. Jag vill höra vad du talar idag. Hjälp mig att söka den inre tystnad, som gör att jag verkligen kan lyssna och lyda.
 ______________________
Dagens andakt på norsk http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
____________________

Inga kommentarer: