21 sep. 2019

UTMANINGEN 21 sept - Psalm 113+114

FRÅN SOLENS UPPGÅNG....

Bibelläsning: Psalm 113

"Välsignat vare Herrens namn från nu och till evig tid! Från solens uppgång ända till dess nedgång skall Herren namn bli prisat." (Ps 113:2-3 FB)

Psalm 113 är en uppmaning till Herrens tjänare att prisa Herrens namn (vers 1).

Lovprisningen handlar om vem Herren är (vers 4-6) och vad Herren gör (vers 7-9)

Antingen du läser psalmen på morgonen, mitt på dagen eller på kvällen uppmanas du att tillsammans med miljoner andra människor på jorden stämma in i lovsången.

Du kan börja med att använda orden i psalmen och sedan fylla på med dina egna ord. "Prisa, ni Herrens tjänare, prisa Herrens namn!" (vers 1)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Prisa Herren!


GLÖM INTE VAD HERREN HAR GJORT

Bibelläsning: Psalm 114
"Bergen hoppade som baggar, höjderna som lamm" (Ps 114:4 FB)

Berättelsen om Guds underverk återkommer gång på gång genom hela Bibeln. I denna psalm läser vi i poetisk form om Guds under då han befriade Israels barn från fångenskapen i Egypten.

Vi läser om hur de "drog ut från folket med främmande tunga" (vers 1). Det berättas om hur Gud tog bort vattnet i havet och i Jordanfloden så att folket kunde gå över: "Varför flyr du undan du hav, du Jordan, varför vänder du tillbaka" (vers 5).

Det berättas också om hur Gud kunde ge det törstande folket vatten genom att Moses slog med sin stav på klippan och: "...förvandlade klippan till en vattenrik sjö, den hårda stenen till en vattenkälla" (vers 8).

Det var viktigt för Israels barn att minnas Herrens verk. De reste minnesstenar och skrev psalmer för att de aldrig skulle glömma.

På samma sätt får inte heller vi glömma Herrens under i våra liv. Vi får inte glömma hur han gav sin enfödde son för att vi inte ska gå förlorade utan ha evigt liv (Joh 3:16). Vi får inte glömma hur han i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen (Ef 1:3).

Vi får inte heller glömma Guds underverk i våra personliga liv, Guds trofasthet, även i tider då vi sviktat. Vi får skriva vår egen "psalm 114" där vi minns de tillfällen Gud gripit in i våra liv.


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur ser min tacksägelselista ut?

Inga kommentarer: