16 sep. 2019

Debatt: Blandar bort korten – en kommunalt beslutad värdegrund kan inte åsidosätta religionsfriheten

DALARNAS TIDNING
(Olof Edsinger, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen, och Magnus Kolsjö, hbtq-debattör, ger svar i debatten om religionsfriheten i Falun.)


Vi tackar för Svante Parsjös (L) replik på vår debattartikel om kommunstyrelsens agerande i relation till Lugnetkyrkan i Falun. Samtidigt är det med viss frustration vi tar del av hans argumentation. Det tycks oss som att Parsjö inte inser skillnaden mellan yttrandefrihet och myndighetsutövning!

Parsjö skriver att själva kärnan i en liberal demokrati är ”rätten att ha åsikter och att yttra dessa åsikter oavsett om de åsikterna kan upplevas som obekväma och stötande av andra människor”. Mot detta har vi ingenting att invända....

...För det fjärde: Det är ett tydligt brott mot religionsfriheten om en kommun försöker påverka hur en församling ska tro eller om kommunen särbehandlar en församling på grund av deras tro. Här är Europadomstolens praxis tydlig. Denna typ av inskränkningar är bara tillåtna om det är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle och uttryckligen föreskrivet i lag. En kommunalt beslutad värdegrund kan alltså inte åsidosätta religionsfriheten.

Som vi redan har klargjort nalkas vi själva denna debatt ur olika perspektiv, och med olika teologiska uppfattningar. Men i frågor som dessa måste saklighet och principiella resonemang sättas i främsta rummet. Annars står vi inför ett brant sluttande plan.


Läs mer i Dalarnas Tidning:  https://www.dt.se/artikel/debatt-blandar-bort-korten-en-kommunalt-beslutad-vardegrund-kan-inte-asidosatta-religionsfriheten
 

Inga kommentarer: