28 sep. 2019

Inför söndagen - ÄNGLARNA

- Från kyrkoaretstexter.se -
Dan 10:15-19, Apg 12:6-17, Matt 18:7−10 och Upp 12:7-12 (som läses varje år), Ps 103:19-22

Bibeln refererar till änglar omkring trehundra gånger, så deras existens är tydligt förankrat i Guds Ord. Jesus talar också ofta om änglar. Vid tidens slut ska han t.ex. ”sända ut sina änglar”, se Matt 13:41 och i Getsemane blev han styrkt av en ängel när han bad, se Luk 22:43.

Det hebreiska ordet för ängel ”malak” och det grekiska ordet "angelos" betyder egentligen bara "budbärare". Orden översätts till "ängel" eller "budbärare". Det är sammanhanget som får avgöra om texten talar om en mänsklig eller en himmelsk budbärare.


Läs mer här:  https://www.facebook.com/kyrkoaretstexter/photos/a.476168509074475/2726577164033587/?type=3&theater

Inga kommentarer: