14 sep. 2019

Inför söndagen: MEDMÄNNISKAN

13:e SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Medmänniskan
5 Mos 15:7-11, Rom 13:8-10, Matt 5:38-48, Ps 103:1-6

- Från kyrkoaretstexter.se -
Helgens tema handlar om medmänniskan. I den första årgångens text från Lukas 10:23-37 får Jesus frågan om vem som är vår nästa. Denna fråga är lika aktuell idag? Jesus svarar i form av en liknelse där en landsman till de som lyssnar på honom råkat illa ut på vägen mellan Jerusalem och Jeriko. En medmänniska från det illa ansedda folkslaget samarierna får illustrera att barmhärtighet sträcker sig över mänskligt uppsatta gränser. Vår nästa är inte bara nära och kära – utan varje människa som vi möter på vår livsvandring!

Söndagens text är från Bergspredikan i Matt 5 där Jesus gång på gång visar hur en Jesu efterföljare ska agera mer generöst än vad lagen kräver.


Läs mer här:  https://www.facebook.com/kyrkoaretstexter/photos/a.476168509074475/2695857533772217/?type=3&theater

Inga kommentarer: