11 sep. 2019

Rätt gensvar på globalism och nödtid

- Sven Nilsson i Världen idag -
Villkoren för människors liv på jorden håller på att förändras på ett kritiskt och avgörande sätt, som alla känner av utan att riktigt veta hur man ska hantera intrycken och deras signalkaraktär. Tidsandan dallrar som luften en varmfuktig augustidag innan åskan bryter lös med sitt första förlösande blixtnedslag. Det är som om polariseringen på alla nivåer hotar att få själva samhällsgemenskapen att implodera....


...Världen behöver brinnande kristna. Det kulturella utbudet och livet på ”nätet” är ett existentiellt nödrop i ångest och förtvivlan. Den sociala och psykiska misären talar sitt tydliga språk om uppgivenhet och misströstan.


I allt detta hör jag ett rop efter det som bara Jesus kan betyda för en människa. Men jag hör också alltfler vittnesbörd från människor som berättar om Jesu kraft att upprätta och ge livet ett meningsfullt innehåll. Dessa berättelser har en allmängiltighet som svarar mot den nöd samhället befinner sig i.


Guds kärlek, Jesus och korset är alla människors enda hopp!


Läs mer här: https://www.varldenidag.se/gastledare/ratt-gensvar-pa-globalism-och-nodtid/repsfm!8lRbOeL9qmPjLQKHLJMeg/

Inga kommentarer: