18 sep. 2019

Fördjupa reformationens och väckelserörelsernas arv

- Stefan Swärd i Världen idag -
Den kristna kyrkan är en båt som navigerar på ett stormigt hav. Det är då helt avgörande att veta vart man ska och hur man hittar rätt.

Svensk kristenheten har sina rötter i 1500-talets reformation. Det innebär en kristendom som bygger på Guds ord som grundval för lära och liv. Varken mänskliga erfarenheter eller kyrkliga traditioner väger tyngst; Guds ord är grunden. Reformationen innebar också ett genombrott för tanken att vanliga kristna kan läsa, förstå och tolka Bibeln. Det är inte bara kyrkans teologiska experter som klarar det.

Ett annat väsentligt drag hos lutherska reformationen var betoningen på evangeliet. Människan är en syndare bortvänd från Gud, men Kristus har kommit till världen för att rädda människan genom sin död och sin uppståndelse....


... Granskar man de svenska traditionella kyrkornas utveckling senaste femtio åren kan man se att skeppet långsamt har navigerat i en riktning bort från reformationens och folkväckelsernas arv. Ofta brukar man använda begreppet evangelikal för att sammanfatta detta arv. Evangelikal innebär att bygga på reformationens grund och med folkväckelsernas grund, med betoning på Guds ord, evangeliet, personliga omvändelsen och helgelsen.

Läs mer här:  https://www.varldenidag.se/ledare/fordjupa-reformationens-och-vackelserorelsernas-arv/repshu!HVDh0tXmXqILKq3IJlO2XA/

Inga kommentarer: