12 sep. 2019

Kunskapen om Gud bryts ner

- Sven Nilsson i Hemmets Vän -
Kunskapen om Gud har huvudsakligen tre källor. Själva skapelsen ger oss en kunskap som är tillräckligt tydlig och tillgänglig för alla att endast den som förtränger sanning behöver tvivla på att det finns en Gud. ”Hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur” kan uppfattas i skapelsen och dess ordningar.

Guds Ord som nått oss genom Bibelns profeter och Jesu apostlar är naturligtvis en klar källa. Denna kunskap om Gud uppenbarar vem han är, hur han värderar det som händer på jorden och hur livet är tänkt från Skaparens sida.

En tredje och helt avgörande källa till kunskap om Gud är Jesus, Guds Son. Den historiska berättelsen om hur han levde som människa på jorden, vad han sa om Gud och det han gjorde utgör sammantaget allt det en männi­ska behöver veta om Gud för att kunna tro och ta emot evigt liv.

Idag pågår en systematisk opinionsbildning för att infiltrera dessa kunskapsområden med sekulära tankebyggnader för att bryta ner kunskapen om Gud och dess inflytande på männi­skors tänkande och handlingsmönster. Vi behöver vara medvetna om hur starka krafter det är som arbetar med detta för att neutralisera det kristna budskapets verkliga innehåll....


Läs mer här: http://www.hemmetsvan.se/nyhetstexter.jsp?oid=8167&coid=4

Inga kommentarer: